งานสัมมนา ยกระดับบริการ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว KE

  • Home
  • |
  • Blog & News
  • |
  • งานสัมมนา ยกระดับบริการ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว KE

งานสัมมนา ยกระดับบริการ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว KE

เชิญชวนชาวจังหวัดพังงา เข้าร่วมกิจกรรม การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ We are Ready for Travel Campaigns 
ยกระดับบริการ ผู้ประกอบการเที่ยว พร้อมต้อนรับทุกแคมเปญ  โดย กรมการท่องเที่ยว

เข้าร่วมงานฟรี! พบกับทีมวิทยากรมากความสามารถ และสร้างโอกาสทางธุรกิจท่องเที่ยว 
•  คุณเพ็ญศิริ สอนบุตร  ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวยั่งยืน
•  คุณธำรงค์ ชมภูศรี กรรมการผู้จัดการ บริษัท อันดามัน ดิสคอฟเวอร์รี จำกัด
นักพัฒนาชุมชนเพื่อผู้ประสบภัย และ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
•  คุณปทิตตา ตันติเวชกุล รองผู้อำนวการภูมิภาคภาคใต้ ททท

 27 ตุลาคม 2566
09.00 – 16.00 น.
Khaolak Emerald Beach Resort & Spa

สำหรับใครที่สนใจ สามารถสแกน QR Code ในรูปภาพ 
เพื่อเข้าร่วมงานได้เลยนะคะ

Recent Post